Torna

Portal del voluntariat

De conformitat amb el que preveu el Decret 83/2015, de 25 de setembre, el Fòrum del Voluntariat està format pels membres següents:

  • Presidenta: la consellera d'Administracions Públiques i Modernització
  • Vicepresidenta primera: la directora general de Participació i Voluntariat
  • Vicepresident/a segon/a: la persona que ocupi la presidència de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
  • Vocals: representants de l'Administració del Govern de les Illes Balears, de cada consell insular, de les diferents entitats de voluntariat, del Consell de Cooperació, de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears.