Torna

Portal del voluntariat

 Registre de persones voluntàries

Què diu la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears

Article 15.2.g estableix com a deure de les entitats de voluntariat:

"Crear i mantenir un registre on constin les persones voluntàries, els programes als quals estiguin adscrites, la seva dedicació i una descripció de les seves tasques, a l’efecte de poder expedir, en el cas que les persones voluntàries ho sol·licitin, els corresponents certificats de participació en els programes de voluntariat."

El Registre de persones voluntàries conté la relació de les persones que desenvolupen un voluntariat dins de l’entitat. A més de les dades imprescindibles per identificar-les i comunicar-se amb aquestes persones col·laboradores, és important recollir tant el programa, o programes, on realitza la seva tasca, com les funcions que té assignades. 

Des de l’alta al registre, s’assigna un número identificatiu del voluntari que ha de ser visible a la seva acreditació identificativa.

La Llei apunta la necessitat de conèixer el perfil de les persones voluntàries amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’acció voluntària, planificant mesures que l’afavoreixin.

També servirà per l’Acreditació identificativa i el Certificat d’acció voluntària, entre d’altres.

Per facilitar la creació i el manteniment del Registre existeix el Full d’inscripció al registre. És una fitxa la qual es pot emplenar directament amb la persona voluntària per a recollir les dades que, com entitat, siguin del vostre interès.

Molt important: recordau que, totes aquestes dades estan subjectes a la Llei de protecció de dades.

TIPs:

  • Hi ha moltes eines informàtiques a nivell usuari que faciliten tenir un registre al dia: fulles de càlcul (Microsoft, Openoffice,... )
  • Dedicau un poc de temps per pensar quines dades necessitau i així no haver de tornar a fer la feina dues vegades.
  • Insistir: és molt important complir la Llei de protecció de dades.

Models que us poden servir d’exemple: Luchadores AVA Fundación, CÁRITAS Diocesana Osma-Soria  i Asociación VALPONASCA.

Gràcies per deixar-nos compartir i aprendre de vosaltres: