Intensa activitat i defensa de la insularitat centren l’actuació del govern en la plenària del Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Les Illes Balears han participat de la 151a sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions (CdR) que ha tengut lloc entre els dies 10 i 12 d’octubre de 2022 a Brussel·les, amb la representació del director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens i Vicens, com a membre suplent. En total, des del Govern de les Illes Balears s’han defensat els interessos de la nostra regió mitjançant la presentació d’esmenes a quatre dictàmens diferents, els quals han estat finalment aprovats.

En el primer dia, l’obertura de la sessió va coincidir amb la cerimònia d’inici de la 20a Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, la qual va comptar amb la participació destacada del president del Comitè de les Regions, Vasco Alves Cordeiro, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, i el president del Comitè de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, Younous Omarjee.

En el segon dia del plenari, el president del Comitè Europeu de les Regions va obrir la sessió amb una declaració sobre l’estat de les regions en el 2022, a partir de la qual els membres del Comitè van obrir un debat.

D’entre els dictàmens presentats posteriorment cal destacar-ne la proposta «Cap a una estratègia macroregional en el Mediterrani», en la qual la ponent Nikola Dobroslavić (HR/EPP) defensa que la Mediterrània es troba especialment afectada per l’escalfament global i és necessari crear un pla operatiu d’acció a escala macroregional, amb l’objectiu que sigui aprovat durant la presidència espanyola de l’any que ve. Des del Govern de les Illes Balears es van presentar tres esmenes, aprovades finalment, que el director general de Relacions Exteriors va defensar amb una intervenció, a la qual va assenyalar la necessitat de salvaguardar la insularitat i fer una millor gestió de la discontinuïtat territorial que pateixen els espais arxipelàgics, mitjançant una millora de la cohesió dels espais insulars en la regió mediterrània.

El dimecres, 12 d’octubre, es va encetar la sessió amb un debat i la presentació de tres dictàmens relacionats amb la COP27 i la crisi climàtica i energètica actual. A iniciativa del ponent Gaetano Armao (IT/EPP), de Sicília, es va tractar també el tema de la cohesió digital, i va reivindicar la necessitat d’intervenir per disminuir les diferències d’infraestructures digitals arreu del territori europeu, per tal de defensar els drets digitals de tots els ciutadans. Així, va demanar la modificació de la carta dels drets fonamentals, per tal d’afegir-hi els drets digitals, perquè la cohesió digital pugui ser garantida també a les regions amb més dificultats d’accés a les eines digitals, com són les regions insulars i arxipelàgiques. Tant a un dels primers com en aquest darrer dictamen, les Illes Balears van proposar esmenes que finalment van ser aprovades.

En la darrera part de la sessió, es va parlar de cohesió i del futur d’Europa, i es va signar una declaració conjunta per una nova Aliança per la Cohesió, amb l’objectiu de reafirmar el compromís d’impulsar les polítiques de cohesió i incrementar l’impacte de les inversions de la Unió Europea arreu de tot el territori. Finalment, en la presentació del projecte de resolució sobre l’estat de les regions i ciutats de la Unió Europea el representant balear va tornar a intervenir per defensar les dues esmenes presentades des de les Illes.

El Comitè Europeu de les Regions és un òrgan consultiu de la UE compost per representants locals i regionals encarregat de traslladar les necessitats de les regions i influir en les polítiques de la UE, i la propera sessió plenària se celebrarà dia 30 de novembre i dia 1 de desembre a Brussel·les.