Els directors de Relacions Exteriors i de Transport Marítim i Aeri intervenen a l'Assemblea general de la CRPM

El Govern de les Illes Balears, que actualment presideix la Comissió Illes de la CRPM, ha defensat a Creta la necessitat d'avançar en el desenvolupament d'un Pacte d'Illes durant les presidències de Suècia i d'Espanya, així com la implementació de mesures específiques de mobilitat sostenible i en la política portuària per a les regions insulars, a les reunions de la 50a Assemblea de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d'Europa (CRPM), que se celebra a Creta (Grècia). És un lobby de regions europees que agrupa més de 150 regions de 25 Estats i defensa els interessos de les zones costaneres i perifèriques europees.

Amb la participació a diverses reunions de la Conferència, l'objectiu del Govern és fer arribar la postura de les Illes Balears a la Unió Europea. El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, han intervingut a les trobades on es tracten diverses temàtiques com el resultat de la Conferència sobre el Futur d'Europa i els seus territoris, la política de cohesió, transport i accessibilitat, clima i energia, i política marítima i pesca.

El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, que ha presidit la reunió plenària de la Comissió de les Illes, destaca que l’objectiu principal d’aquestes jornades és avançar en la recerca del consens al voltant de la necessitat d’avançar en un Pacte d’Illes de la Unió Europea que pugui establir les bases per articular el reconeixement de la dimensió insular al llarg del procés legislatiu europeu. En aquest sentit, explica que per al Govern de les Illes Balears és molt important obtenir el consens al voltant dels elements del Pacte, sobretot per aconseguir el màxim suport dels Estats Membres en la seva concreció.

En aquest context, el director general de Relacions Exteriors ha mantingut una reunió amb el Secretari General del Ministeri d'Afers Marítims i Política insular, Emmanouil Koutoulakis, pel que fa a l'estratègia insular i la possibilitat de projectes conjunts.

Un altre dels temes destacats que es tracten a la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d'Europa és el resultat de la Conferència sobre el Futur d'Europa. En aquest sentit, el director de Relacions Exteriors del Govern, Antoni Vicens, ha remarcat novament la vulnerabilitat de les illes a causa del canvi climàtic, la pressió humana i la dependència de les energies fòssils, així com la necessitat d'estar preparats davant de qualsevol eventualitat en referència a possibles accions que es puguin desenvolupar a partir dels resultats.

Vicens participa a l'Assemblea General de la CRPM, així com també a les dues comissions geogràfiques de què forma part el Govern, la Comissió Intermediterrània i la Comissió Illes. En aquesta darrera, presidida per primera vegada pel Govern de les Illes Balears, s'ha fet una reunió plenària que ha comptat amb la participació dels eurodiputats Younous Omarjee, François Alfonsi, Picula i Josianne Cutajar; així com amb el secretari general del ministeri d’Assumptes Marítims i la Política Insular.

El director general de relacions exteriors també ha intercanviat amb la directora general d’Afers Marítims i Pesca de la Comissió Europea, Charlina Vitcheva, les perspectives del Govern de les Illes Balears en referència a l’economia blava i la protecció del medi marí. En aquest sentit, algunes de les accions en referència a la descarbonització i la protecció de les fanerògames marines han aixecat molt d'interès per part de la directora general, per la qual cosa s'ha decidit aprofundir en l'intercanvi els propers mesos per conèixer perquè la Comissió Europea conegui les accions del Govern.

D'altra banda, pel que fa a la mobilitat, el director general de Transport Marítim i Aeri del Govern, Xavier Ramis, ha participat a un seminari sobre el futur dels ports europeus i de l'economia blava. En aquest punt, el Govern defensa que es contempli les regions insulars com a laboratoris d'innovació per desenvolupar i sotmetre a prova noves solucions de transport climàticament neutral.

De la mateixa manera, Ramis també ha defensat la implementació de solucions de mobilitat sostenible específiques per a les regions insulars, ja que cal permetre diferents fonts i combinacions d’energia dependent de les característiques territorials, contribuint a aconseguir els objectius en terme de neutralitat.