Dia d'Europa 2023

Concurs musical del Dia d'Europa 2023

Qui pot participar?

Músics de les Illes Balears, tant professionals com amateurs, estudiants, professorat, membres dels distints conservatoris, escoles de música, agrupacions, bandes de música municipals.

 

Categories

1. Solista infantil

2. Grup infantil (només infants)

3. Solista adult

4. Grup adult (només adults)

5. Grup mixt (un adult o un infant, com a mínim) 

En la categoria infantil s’inclouen els infants fins a 12 anys inclosos i pel que fa als grups, han de tenir, com a mínim, 3 participants.

 

Premis

  • SOLISTES (infantil i adult): 300 € per persona.
  • GRUPS (infantil, adult i mixt): 600 € per grup. 

Les persones solistes i els grups guanyadors del concurs podran ser convocats a una actuació en directe per interpretar la seva versió.

 

Com podeu participar?

Només es pot participar en una de les cinc categories indicades anteriorment. Per participar, heu d’enviar un vídeo interpretant l’Himne d’Europa (últim moviment de la 9a simfonia de Beethoven). Es pot fer servir qualsevol instrument musical.

La gravació (el vídeo o l’enllaç) s’ha d’enviar al correu-e europedirectillesbalears@dgre.caib.es indicant en el cos del correu les dades següents: noms i llinatges de les persones participants, edat, municipi de residència o escola de música, conservatori, banda a la qual pertanyen, correu electrònic i telèfon de contacte.

Un jurat compost per músics professionals realitzarà la selecció de les persones i grups guanyadors. El jurat es reserva el dret de declarar desert algú dels premis si considera que els treballs no compten amb la qualitat mínima exigible.

 

Termini de presentació

Del 2 de novembre de 2022 fins al 21 d’abril de 2023.

 

Elecció de les persones i grups guanyadors

Del 24 al 28 d’abril de 2022. Els vídeos guanyadors es publicaran dia 9 de maig de 2023 a xarxes socials del EUROPE DIRECT Illes Balears: Facebook, Instagram i Twitter (@EDIllesBalears) i a la web d’Acció Exterior del Govern de les Illes Balears.

 

Acceptació de les bases 

La participació en el present concurs suposa l'acceptació de tots els punts continguts en les bases així com l’acceptació de les decisions de l’organització i la decisió de jurat.

S’autoritza l’ús i reproducció dels vídeos enviats a la web i a les xarxes socials del EUROPE DIRECT Illes Balears, així com la publicació a mitjans de comunicació digitals, si es dona el cas.

 

Organitza:

EUROPE DIRECT Illes Balears

Acció Exterior de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

 

Amb la col·laboració de:

Conservatori Professional de Música de Menorca

Escoles municipals de música de Sa Pobla i Sóller

Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca