Torna

Sobirania Alimentària

PROGRAMES I OBJECTIUS DEL PROJECTE D’INVERSIÓ


L’objectiu principal d’aquest projecte d’inversió és el suport de les necessitats materials i els serveis externs per sostenir les actuacions per a la política de sobirania alimentària. Per això, en el marc d’aquest projecte, els principals objectius plantejats són els següents:


- Foment de la cultura de comerç de proximitat i de consum de productes de quilòmetre zero, per afavorir la cooperació entre el sector comercial tradicional i els sectors agrari i pesquer balears.


- Promoció de la compra en el sector públic mitjançant el comerç de proximitat i de consum de productes de quilòmetre zero. Suport al foment de la compra pública social i sostenible en restauració col·lectiva.

 

- Programes de compres públiques per als menjadors escolars i programes pilot per abastir els menjadors escolars públics amb aliment de producció local i ecològica.


- Campanyes de promoció i suport al consum responsable d’aliments de proximitat obtinguts de forma sostenible, agroecològica, tradicional i artesanal en la restauració col·lectiva.


- Elaboració i implementació de l’estratègia de sobirania alimentària.


-Promoció de la producció i la comercialització d'aliments procedents de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria vinculada, obtingudes de manera sostenible a les Illes Balears i que subministrin aquests aliments a menjadors de restauració col·lectiva.


- El foment de la compra pública responsable d'aliments. Formació per a responsables de compra pública d’aliments.


- Tramitar les gestions necessàries en coordinació amb altres administracions públiques per assolir una compra pública responsable.


- Transferència de resultats de les actuacions mitjançant la publicació al web. 


DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A DUR A TERME


Les activitats a dur a terme dins les línies mestres de la Direcció General seran les següents:


a) Suport als mercats, a les fires singulars i a la venda directa. Promoció i dinamització dels mercats municipals, fires agrícoles i del comerç de proximitat i altres formats de venda directa o canals curts de comercialització, amb criteris de producte de proximitat, ecològics i amb paràmetres de consum responsable.


b) Tallers i jornades formatives de foment de la venda de proximitat. 


c) Suport a plans específics de mercat.


d) Transferència de la cultura pagesa associada.


e) Creació d’un servei d’observatori de preus, mediació en la contractació agrària i pesquera en la cadena alimentària, dinamització i control de la cadena alimentària.

 

f) Estudis d’anàlisi de la cadena alimentària.


TERMINI D’EXECUCIÓ


El termini d’execució d’aquest projecte d’inversió és des de la data d’aprovació fins al dia 31 de desembre de 2021.