SITIBSA

Detall CARTOGRAFIA BÀSICA

XARXA VIÀRIA CONTÍNUA

Graf del Viari de les Illes Balears

Aquest producte constitueix una Base de Dades Oficial de la Xarxa Viària amb estructura topològica de SIG. Està formada per una capa lineal amb els trams que formen els vials (carrers, carreteres i camins) i una altra capa de punts que indica la ubicació dels portals i dels punts quilomètrics.

Per realitzar la xarxa es fusionen les informacions geogràfiques de la xarxa viària de l'Administració General de l'Estat, el Govern Balear, els consells insulars i els ajuntaments.Especificacions tècniques:

  • Escala urbana: 1:1.000
  • Escala interurbana: 1:5.000
  • Sistema geodèsic de referència: ETRS89
  • Sistema de coordenades: latitud/longitud
  • Format: SHP

Anys de producció:

  • 2010: Illes Balears
  •  
  • Visualitzar els mapes

Es poden consultar les tarifes a la secció de TARIFES DE PRODUCTES I SERVEIS.