SITIBSA

Detall Imatges dels nuclis urbans i carreteres de les Illes Balears

VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2009

Ortofotografia de l’any 2009 del context urbà Capdepera, Llubí, Montuïri i Sencelles

  • ANYS: 2009
  • COBERTURA: context urbà Capdepera, Llubí, Montuïri i Sencelles
  • RESOLUCIÓ: 10 cm/ píxel