SITIBSA

Detall Imatges de les Illes Balears

VOL I GEOREFERENCIACIÓ 2000-2001

Vol analògic. Realitzat a l’any 2001 excepte Eivissa al 2000. Posteriorment georeferenciat amb una resolució de 80cm/píxel.

  • ANYS: 2000-2001
  • COBERTURA: Illes Balears
  • ESCALA: 1:20.000
  • RESOLUCIÓ: 80 cm/ píxel