SITIBSA

Detall NOTÍCIES

Suprimides les tarifes per a la connexió als serveis de RTK i de càlcul de coordenades

Segons l'aprovació del consell d'administració del Servei d'Informació de les Illes Balears (en endavant SITIBSA) de data 21 de juliol de 2016, es va acordar:"Suprimir la tarifa mensual i la tarifa anual per a la connexió als serveis de RTK i de càlcul de coordenades de la Xarxa de Geodèsia Activa de les Illes Balears a partir de dia 1 de setembre de 2016".

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb SITIBSA mitjançant l'adreça de correu electrònic xgaib@sitibsa.com