SITIBSA

Detall Solucions SIG per:

SECTORS PRODUCTIUS

Gestió, anàlisi i recolzaments dels diferents sectors productius

Els SIG són eines que poden ser claus per reactivar l'economia. El món del SIG proporciona actualment moltes noves oportunitats i està considerat com un dels factors que proporciona més valor afegit a les empreses. Especialment dins el món del turisme pot ser una forma molt visual i senzilla de donar a conèixer tota l'oferta d'allotjament i oferta complementària, però sobretot, pot ser la forma més adequada de generar tot tipus d'índexos per a l'avaluació de l'activitat turística.

El SIG està exercint un paper cada vegada major en la producció agrícola a tot el món ajudant els agricultors a augmentar la producció, reduir els costos i gestionar les seves terres de manera més eficient. Dins el món de l'Administració ha esdevingut una eina imprescindible pel control de registres d'explotacions agràries i la distribució de subvencions al sector.

També la capacitat dels SIG per analitzar i visualitzar ha demostrat ser molt beneficiós per a la indústria.

Alguns exemples dels projectes desenvolupats per SITIBSA són:

  • SIG del registre vitícola

SIG de gestió del registre vitícola. El SIG ens permet connectar les dades referents a la gestió administrativa del catàleg amb les dades geogràfiques de parcel•les i recintes extretes del SIGPAC. També permet fer temàtics de les dades per poder fer-ne anàlisi.

  • Aplicatiu SIG per la gestió i consulta dels establiments turístics i oferta complementària de les Illes Balears

Es tracta d'un SIG per gestionar els expedients d'establiments turístics i oferta complementària. El projecte consta de dues parts: la localització i digitalització dels establiments turístics i la creació del SIG connectat a una base de dades.

  • SIB-IDI. SIG dels polígons industrials

Es tracta d'un SIG per poder fer anàlisi geogràfica dels sòls industrials existents i programats. També es va desenvolupar un visor web d'espais industrials que ofereix a les empreses, institucions i ciutadans en general , informació rellevant sobre les àrees empresarials de les Illes Balears que es troben en fase d'urbanització, comercialització o activitat industrial.

  • Normes tècniques, per a l'estructuració de la informació geogràfica de les pedreres

Es van proposar unes normes tècniques perquè les empreses gestores de les pedreres lliurin la informació cartogràfica de forma normalitzada i es va publicar la capa de "zones d'interès miner"a la IDEIB. Posteriorment es va crear les eines per incorporar al SIG els límits que lliuren les empreses explotadores de les pedreres al Servei de Mines. Aquestes dades també es publicaran a la IDEIB i es podran visualitzar amb un visor específic.