SITIBSA

Detall CARTOGRAFIA BÀSICA

MTIB5

Mapa Topogràfic de les Illes Balears 1:5.000

És la sèrie bàsica de la cartografia oficial de les Illes Balears elaborada i actualitzada per SITIBSA. Les versions actuals estan estructurades segons el tall de full oficial de dimensions de 1' 15'' en latitud i 2' 30'' en longitud, aproximadament 825 Ha. La informació està organitzada en les següents temàtiques: divisions administratives i poblament, xarxes geodèsiques, relleu i altimetria, construccions i estructura urbana, vies de comunicació, hidrografia, costa, conduccions i comunicacions, usos del sòl, orografia i elements auxiliars.

Especificacions tècniques:

 • Escala: 1:5.000
 • Sistema geodèsic de referència: ETRS89
 • Projecció: UTM zona 31
 • Format : DGN, SHP, Geodatabase

Anys de producció:

 • 2012: Menorca
 • 2010: Mallorca
 • 2008: Menorca, Eivissa i Formentera
 • 2006: Mallorca
 • 2002: Menorca, Eivissa i Formentera
 •  
 • Visualitzar els mapes

Es poden consultar les tarifes a la secció de TARIFES DE PRODUCTES I SERVEIS.