SITIBSA

Detall CARTOGRAFIA BÀSICA

MTB5

Mapa Topogràfic Balear 1:5.000

Es tracta del primer Mapa Topogràfic de les Illes Balears a escala 1:5.000 que es va fer l'any 1990. L'any 1995 es va fer una actualització parcial i una generalització a escala 1:25.000. La informació està estructurada en les següents temàtiques: toponímia, altimetria, xarxes geodèsiques, hidrologia, vegetació, límits administratius, xarxa viària i ferroviària, elements elèctrics i edificacions i construccions.

Especificacions tècniques:

  • Escala: 1:5.000
  • Sistema geodèsic de referència: ED50 i ETRS89 (la cartografia es va realitzar en ED50 i s'ha transformat a ETRS89)
  • Projecció: UTM zona 31
  • Format : DGN

Anys de producció:

  • 1995: Illes Balears
  • 1990: Illes Balears
  •  
  • Visualitzar els mapes

Es poden consultar les tarifes a la secció de TARIFES DE PRODUCTES I SERVEIS.

TARIFES DE PRODUCTES I SERVEIS