SITIBSA

Detall CARTOGRAFIA DERIVADA

MTB25

Mapa Topogràfic Balear 1:25.000

Es tracta de la generalització de l'MTB5 de 1995. A partir de la informació cartogràfica existent a l'MTB5 es seleccionen i es representen simplificadament els elements de la superfície terrestre amb un nivell de detall apropiat a l'escala 1:25.000. La informació està estructurada en les següents temàtiques: toponímia, altimetria, xarxes geodèsiques, hidrologia, límits administratius, xarxa viària i ferroviària i edificacions.

Especificacions tècniques:

  • Escala: 1:25.000
  • Sistema geodèsic de referència: ED50 i ETRS89 (la cartografia es va realitzar en ED50 i s'ha transformat a ETRS89)
  • Projecció: UTM zona 31
  • Format : DGN

Anys de producció:

  • 1995: Illes Balears