SITIBSA

Detall CARTOGRAFIA TEMÀTICA

Mapes temàtics

SITIBSA elabora mapes temàtics específics

SITIBSA elabora mapes temàtics específics la finalitat del quals és facilitar la comunicació, representació i anàlisi de variables i ajudar en a presa de decisions. De tots els mapes realitzats, podem destacar:

  • Mapes per a gestió d’emergències: Tenen com a objectiu prevenir i millorar el temps de resposta davant una emergència.
  • Mapes dels centres educatius de les Illes Balears: Mostren la localització dels centres educatius de les Illes amb les corresponents zones d'escolarització.
  • Mapa d'ordenació territorial sanitària de les Illes Balears: Localitza els diferents hospitals, centres sanitari i unitats bàsiques de salut existents i prevists per la DG de planificació i finançament, a més de les zones bàsiques de salut.