SITIBSA

Detall PUBLICACIONS

MAPA GENERAL

  • Any d'edició: 2008
  • Àmbit: Illes Balears (a partir de l'MTIB5 de 2006 per a Mallorca i l'MTIB5 del 2002 per a Menorca, Eivissa i Formentera)
  • Edició: SITIBSA
  • Format : Impressió en A2
  • Especificacions tècniques: Escala Mallorca 1:200.000, escala Menorca, Eivissa i Formentera 1:160.000, sistema geodèsic de referència ETRS89, projecció UTM zona 31
  • Preu: Exemplar gratuït

Consisteix en la generalització de la cartografia bàsica del Mapa Topogràfic Balear a escala 1:5.000 (MTIB5) per a la impressió en mida A2. Conté informació referent a les següents temàtiques: límits i estructura urbana, vies de comunicació, orografia, hidrografia i costa.