SITIBSA

Detall FORMACIONS

Formació a la carta

Cursos personalitzats

SITIBSA pot prepapar cursos personalitzats segons les necessitats dels interessats.

Es poden fer cursos basats en solucions comercials o en solucions de codi lliure (especialment en Quantum GIS). També es poden preparar cursos sobre altres tecnologies de la informació geogràfica relatives a visualitzadors de cartografia, bases de dades espacials, servidors de mapes i clients SIG. Exemples d'aquest tipus de formació, són el cursos impartits a FOGAIBA, el curs dedicat al maneig del SIG en la protecció de la Salut Pública per al personal del Servei de Protecció de la Salut o el curs per a gestionar la Informació Geogràfica del Servei de Mines.

També es fa formació per a usuaris dels projectes desenvolupats per SITIBSA normalment dins el marc del projecte que s'ha desenvolupat, per formar els usuaris de les aplicacions desenvolupades per SITIBSA. Podem destacar els cursos realitzats a la DG de Recursos Hídrics, la DG de Tecnologia i Comunicacions, la DG de Qualitat Ambiental i Litoral i la DG d'Obres Públiques i Transport.

Podeu sol·licitar més informació enviant un correu a sitibsa@sitibsa.com o bé telefonant al 971 77 87 70.