SITIBSA

Detall FORMACIONS

Curs On-line d'Autoaprenentage de: Iniciació al SIG amb programari lliure (Quantum GIS).

La informació geogràfica de l'Administració Pública de les Illes Balears

OBJECTIU:

Proporcionar els coneixements bàsics, teòrics i pràctics, sobre els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), les seves funcionalitats i aplicacions, emprant el programari de codi obert Quantum GIS. Conèixer la Informació geogràfica de l'Administració Pública de les Illes Balears.

 

SESSIONS:

1.- SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ: Context general de la informació geogràfica pública, la cartografia bàsica de referència i conceptes generals dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

 

2.- SESSIÓ 2: INTRODUCCIÓ AL QUANTUM GIS, CÀRREGA DE CAPES I EINES GENERALS

Vídeo de mostra de com definir el sistema de referència en QGIS

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 2

 

3.- SESSIÓ 3: GESTIÓ I PROPIETATS DE LES CAPES, ATRIBUTS I ETIQUETATGE

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 3

 

4.- SESSIÓ 4: CREAR I MODIFICAR LA SIMBOLOGIA DE LES CAPES

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 4. Part 1

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 4. Part 2

 

5.- SESSIÓ 5: LES INFRAESTRUCTURES DE DADES ESPACIALS I CÀRREGA DE WMS AMB QGIS

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 5. Part 1

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 5. Part 2

 

6.- SESSIÓ 6: EXPORTAR EL MAPA A IMATGE I EL DISSENYADOR D’IMPRESSIÓ

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 6

 

7.- SESSIÓ 7: SELECCIONS PER ATRIBUTS I SOBRE EL MAPA

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 7

 

8.- SESSIÓ 8: EDICIÓ DE LA TAULA D’ATRIBUTS I CREACIÓ D’ATRIBUTS I VALORS CALCULATS

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 8

 

9.- SESSIÓ 9: EDICIÓ DE LA GEOMETRIA

Vídeo de resolució de l'exercici de la sessió 9

 

10.- SESSIÓ 10: I MOLTES POSSIBILITATS MÉS !

 

DADES PER LA REALITZACIÓ DEL CURS: dades.zip (IMPORTANT: Aquestes dades són simplement per l’ús com exemples del curs i no estan validades per ser emprades per altres finalitats. Si necessites disposar de dades del Govern de les Illes Balears (GOIB) visita la pàgina web www.sitibsa.com per conèixer quines són i com obtenir-les)