SITIBSA

Detall CARTOGRAFIA BÀSICA

COBERTURA I OCUPACIÓ DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS

CORINE LAD COVER i SIOSE

Aquestes dades són una eina bàsica per a la planificació i gestió de recursos mediambientals i socials. S'utilitzen per desenvolupar estudis dinàmics d'ocupació del sòl, avaluacions d'estudis d'impacte ambiental, obtenció d'indicadors agroambientals, manteniment i observació de l'estabilitat ecològica, planificació en l'ordenació del territori i integració en models ambientals.Aquests productes permeten disposar de les superfícies existents segons cada tipus d'ús i cobertura: cultius, vegetació natural, zones artificials, terrenys sense vegetació, zones humides, zones urbanitzades i edificacions segons tipologia.

Disposam de cobertures del sòl de diferents resolucions:

CORINE LAND COVER: El projecte CORINE (Coordination of Information on the Environment) LAND COVER desenvolupa la creació de una base de dades sobre la cobertura i l'ús del territori en la Unió Europea. CORINE està dirigit per l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA).

Especificacions tècniques:

 • Escala de referència: 1:100.000
 • Sistema geodèsic de referència: ETRS89
 • Projecció: UTM zona 31
 • Format : SHP

Anys de producció:

 • 2006: Illes Balears
 • 2000: Illes Balears

SIOSE: El projecte SIOSE (Sistema d'Informació sobre Ocupació del Sòl de Espanya) té l'objectiu d'integrar la informació de les bases de dades de cobertures i usos del sòl de les Comunitats Autònomes i de l'Administració General de l'Estat.

Especificacions tècniques:

 • Escala de referència: 1:25.000
 • Sistema geodèsic de referència: ETRS89
 • Projecció: UTM zona 31
 • Format : SHP

Anys de producció:

 • 2008: Illes Balears
 • 2006: Illes Balears
 •  
 • Visualitzar els mapes

Es poden consultar les tarifes a la secció de TARIFES DE PRODUCTES I SERVEIS.