SITIBSA

Detall CARTOGRAFIA A MIDA

Carreteres

Produccions de cartografia de carreteres

Es tracta de cartografia de les àrees on s'han de modificar o crear nous trams de carreteres. Podem destacar la cartografia del desdoblament de la carretera MA-19 de Llumajor a Campos i variant de Campos per al Consell de Mallorca a traves de l'empresa adjudicatària dels treballs (any 2012) i la cartografia de la carretera C-733 de Portinatx, del PK 20.9 al PK 28.8, per al Consell d'Eivissa (any 2011).