SITIBSA

Detall BASES TOPOGRÀFIQUES

BASES TOPOGRÀFIQUES

Emmagatzematge en formats de bases de dades que ens permetin una millor gestió, manteniment i explotació de la informació cartogràfica

01/12/2021

Actualment, SITIBSA està desenvolupant noves línies de producció, manteniment i magatzematge de les cartografies seguint les noves necessitats tant del Govern com de l'Estat i de la Comunitat Europea.

El nou paradigma de la cartografia passa per abandonar el concepte de full cartogràfic per disposar de la cartografia en continu, mantenint la continuïtat de fenòmens i temàtiques dins d'un mateix territori. Aquest nou concepte requereix de nous sistemes de emmagatzematge en formats de bases de dades que ens permetin una millor gestió, manteniment i explotació de la informació cartogràfica.

 Accés al Catàleg del model de dades BTIB (pdf)

 Accés a les especificacions tècniques BTIB (pdf)