SITIBSA

 

Costa.jpg

ESTADÍSTIQUES DE LES ILLES BALEARS

Aquest apartat recull dades corresponents a la superfície de les Illes Balears per illa i municipi i a la longitud de la línia de costa per illes.

Operacions geoestadístiques

401 006: Entorn físic - Dades geogràfiques 401 006: Entorn físic - Dades geogràfiques
450 001: Altres àrees medi ambientals - Sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal 450 001: Altres àrees medi ambientals - Sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal
450 003: Altres àrees medi ambientals - Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà 450 003: Altres àrees medi ambientals - Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà