SITIBSA

 

Avís Legal

1. Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears(SITIBSA) en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa que:

 La seva denominació social és Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears

 • El seu CIF és Q0700675B.
 • El seu domicili social està ubicat a Avda. Alexandre Rosselló nº 13-b 1er, 07002 Palma de Mallorca.
 • La seva adreça de correu electrònic per aquesta pàgina d'Internet és: sitibsa@sitibsa.com
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca.

2. SITIBSA informa que el web www.sitibsa.com té per objectiu facilitar al públic en general el coneixement de les activitats que l'empresa realitza i els productes i serveis que comercialitza.

3. Els drets de propietat intel.lectual del web sitibsa.com y dels distints elements en ell continguts són titularitat de Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears i/o del Govern de les Illes Balears. Correspon a aquestes entitats l'exercici exclusiu dels seus drets d'explotació, en qualsevol forma.

4. SITIBSA, en conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa que la desenvolupa, garantitza la confidencialitat de les dadess facilitades pels seus clients.

5. Política de Privacitat i Protecció de Dades. SITIBSA garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients, i així, en conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa que la desenvolupa, el client és informat i dona el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades en els arxius automatitzats existents a SITIBSA i per al seu tractament automatitzat. Aquests arxius únicament seran utilitzats amb caràcter intern per al registre contable i fiscal, sense finalitats comercials. SITIBSA garanteix l'adopció de les mesures necessàries per a garantir el tractament confidencial de les dades i informa sobre la possibilitat d'exercir, d'acord amb la normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició.

6. SITIBSA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

7. SITIBSA no garanteix la inexistència d'errors en el accés al seu web, ni en els seus continguts, ni que el web estigui actualitzat, tot i que dedicarà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los.

8. Tant l'accés a aquest web com l'ús que se pugui fer de la informació en ell continguda és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. SITIBSA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar de l'accés o ús de la informació.

9. SITIBSA no assumeix cap responsabilitat derivada de la conexió o continguts dels enllaços a tercers als que es pugui fer referència a la nostra web.

10. SITIBSA és titular dels drets de propietat intel.lectual i industrial dels productes i serveis que comercialitza, quedant prohibida tota reproducció total o parcial si no ha estat autoritzada per l'entitat Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears o per el Govern de les Illes Balears.

11. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, i la possible lesió dels drets de propietat industrial o intel.lectual de SITIBSA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

12. SITIBSA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), als arxius o als documents emmagetzamemats en ell, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la conexió als serveis i continguts de la web sitibsa.com, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

13. POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

Les dades que tractem són les que s'obtenen dels formularis que vostè emplena tals com el de cita prèvia, sol·licitud d'infromació geogràfca o de contacte.

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

 • Dades identificatives i de contacte, DNI o passaport;
 • Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple, l'adreça IP des de la qual es connecta a la Web, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades a la Web. Per a això utilitzem cookies i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació. Més informació en la nostra política de cookies disponible en www.sitibsa.com
 • Dades generades pel seu ús a xarxes socials, que hagi decidit compartir amb nosaltres (per exemple likes i comentaris).

 

 1. Per a què tractarem les seves dades?

Les dades dels nostres usuaris seran tractats per a la gestió de la relació amb elles, l'atenció a les seves sol·licituds i consultes, l'administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractats per a finalitats de millora de la qualitat dels nostres serveis.

 1. A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.

 1. Base jurídica dels tractaments

La base per al tractament de les seves dades és la gestió de la relació jurídica que s'estableix amb Vostè com a usuari de la web, la gestió de les seves sol·licituds i consultes i el compliment d'obligacions legals.

La gestió de la seguretat de la Web es basa en l'existència del nostre interès legítim a garantir la seguretat dels nostres sistemes.

La realització de controls de qualitat es basa en el nostre interès legitimo  a avaluar els nostres serveis.

 1. Quant temps conservarem les seves dades?

Els documents de qualsevol època i tipologia, reunits o no en arxius, produïts, rebuts o conservats per SITIBSA en l'exercici de la seva funció, formen part del patrimoni documental de les Illes Balears.

De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres com a usuari de la web i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptats. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

Quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les que van ser recaptades, les seves dades passaran a un estat històric i seran conservades, i si escau destruïdes, conforme a la normativa d'avaluació i els criteris previstos per les lleis 12/1998, de Patrimoni Històric de les Illes Balears i 15/2006 del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

 1. Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir les mateixes.  Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Té igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic, al nostre Delegat de Protecció de Dades en les adreces indicades a l'apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.            

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es.