Torna

Servei de Formació

 

 

Funcions del Servei

El Servei de Formació Sanitària de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, té com a funcions principals:

  • Acreditar els programes de formació continuada dels professionals sanitaris de les Illes Balears i coordinar el funcionament de la Secretaria Tècnica de la Comissió de Formació Continuada.
  • Definir i desenvolupar les polítiques de Formació Sanitària Especialitzada dels professionals sanitaris i tutelar i desenvolupar els processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut (residents de formació sanitària especialitzada).

L’objectiu del Servei de Formació Sanitària és ajudar i informar els professionals sanitaris sobre els assumptes relacionats amb la docència i la formació, perquè puguin adquirir i millorar les seves competències per desenvolupar amb eficàcia les funcions pròpies del seu lloc de feina.

Altres funcions del Servei de Formació Sanitària són:

  • CoL·laborar en la creació d’ unitats i centroe d’ investigació en salut, fer el seu seguiment i garantir el funcionament del Comité d’ Ètica de Investigació de les Illes Balears (CEI-IB).
  • Facilitar l’accés a la documentació científica als professionals sanitaris de la CAIB (Bibliosalut).
  • Reconeixement d’ interès sanitari per a actes de caràcter científic (Ordre de 19 de juny de 1984).
  • Certificació definitiva dels psicòlegs generals sanitaris.
  • Reconeixement per fer feina a Espanya de títols de formació professional de la branca sanitària (RD 1837/2008, que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu).
  • Tramitació de homologació dels títols d’especialistes comunitaris i extracomunitaris (reconeixement de títols d’especialistes dels estats no membres de la Unió europea. RD 459/2010, de 16 d’abril).
  • Registre d’entitats formadores en DESA (Decret 137/2008, de 12 de desembre, i Decret 77/2012, de 21 de setembre).
  • Acreditació d’infermers per a la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.