Torna

Servei de Formació

Formació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

En la pàgina web del Ministeri de Sanitat i Política Social es troben les següents àrees relacionades amb la formació

icono_http.gif https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/home.htm

 • Què és la Formació Sanitària Especialitzada?
 • Convocatòria actual
 • El seu pas per la Formació Sanitaria Especialitzada
 • Consell Nacional d’Especialitats
 • Acreditació docent de centres i unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada
 • Registre Nacional d’Especialistes en Formació
 • Estàncies formatives per a professionals o especialistes en formació que desenvolupen la seva activitat a l’estranger
 • Programes formatius d’especialistes
 • Formació continuada i acreditació
 • Pla Nacional d’Auditories Docents
 • Especialitats d’infermeria
 • Reconeixement de títols europeus per exercir professió regulada (nacionals dels estats membres de la Unió Europea)
 • Accés excepcional al títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària (Prova ACOE)
 • Curs d’anivellació per a la convalidació del títol d’ATS per DUI
 • Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada
 • Model de candidatura per a eleccions de residents