Torna

Servei de Comunitat Educativa

Normativa Consells Escolars

Aquí trobareu enllaços a la principal normativa que afecta als Consells Escolars:

 

Centres públics

 

Centres concertats

 

Centres de règim especial

 

Consell Escolar de les Illes Balears