Torna

Servei de Comunitat Educativa

Bon dia,

 

Es centres heu d'entregar l'annex de justificació de la dotació de menjador abans del 30 de gener.

 

Justificació d'ingressos i despeses