Torna

Servei de Comunitat Educativa

beca AE.jpg

NOVETAT: El termini per sol·licitar les beques s’ha avançat: comença el 30 de març i finalitza el 12 de maig de 2022. Hauràs de sol·licitar-la dins aquest termini, encara que no sàpigues el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpigues si estudiaràs o no.

Recorda que si has de sol·licitar alguna d'aquestes beques per primera vegada has d'estar registrat en la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació. El registre és únic i te servirà per a entrar i sol·licitar la beca en els següents cursos (la beca s’ha de sol·licitar TOTS els anys, no es renova automàticament).

Si ja estàs registrat, ara és el moment per a revisar les teves dades, ja sigui per a esmenar algun error o simplement per a fer alguna modificació. Com veuràs, la seu electrònica s'ha renovat estèticament però el tràmit continua realitzant-se de la mateixa forma.

Registre en la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació

Qui s’ha de registrar  en la seu electrònica?

L'alumne o alumna al qual va destinat la beca, encara que sigui menor d'edat. Les dades que han de constar són el NIF/NIE i la resta de dades personals de l'estudiant, NO dels pares o tutors. No obstant això, si el sol·licitant és menor d'edat – menor de 14 anys- i no té DNI/NIE, la sol·licitud la poden presentar els pares amb les seves dades de registre o signatura electrònica, però han d'indicar que l'estudiant, i per tant sol·licitant de la beca, és el fill.

Quan m’he de registrar?

Has de fer-ho abans de sol·licitar la beca. Quan accedeixis a la Seu electrònica per a sol·licitar una beca comprovaràs que necessites un usuari i una contrasenya. El registre és únic (un registre per NIF), serveix per a sol·licitar beques en anys posteriors i per a realitzar altres tràmits relacionats amb el Ministeri d'Educació.

On me registro?

Has de registrar-te en la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació: En el següent enllaç: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp

Quins documents necessito per a registrar-me?

És necessari:

·        El document d'identitat (NIF/NIE) del sol·licitant de beca, és a dir, l'alumne o alumna al qual va destinada la beca i no el del pare/mare o tutor.

·        Una contrasenya segura però fàcil de recordar per a tu.

·        Una adreça de correu electrònic que estigui activa. A aquesta adreça ens enviaran l'activació del registre i de la contrasenya.

·        Un número de telèfon mòbil. És important que guardis i tinguis actualitzats aquestes dades.

·        El correu electrònic i el telèfon mòbil seran els mitjans que utilitzin per a comunicar-se amb tu.

He oblidat el meu usuari, la meva contrasenya o correu electrònic.

L'usuari és el número del document d'identificació (NIF/NIE) del sol·licitant de beca. Si el que has oblidat és la contrasenya o el correu electrònic, en la seu electrònica tens diverses opcions per a poder recuperar-los (pitjant en l'enllaç «Incidències d'accés«).

Vull modificar dades que figuren en el registre de la seu electrònica.

Entra en la Seu introduint el teu usuari i la teva contrasenya. En la columna de la dreta fes clic  a “modificar les meves dades” i podràs canviar les dades que estan actives (correu electrònic, contrasenya i telèfon mòbil). Si vols canviar altres dades personals que no estan actives, com passa amb el NIF, hauràs de posar-te en contacte amb el suport del Ministeri.

Abans el meu document d'identitat era un NIE i ara he obtingut el NIF.

En aquest cas has de donar-te d'alta de nou en la seu, com si fossis un nou usuari. Si no ho aconsegueixes posa't en contacte amb el suport del Ministeri.

He donat d'alta al meu fill amb les seves dades personals i el meu número de NIF/NIE.

A vegades els pares pensen que al ser els seus fills menors d'edat han de ser ells els que han de sol·licitar l'ajuda o beca, idò bé, és lògic que el tràmit el realitzi el pare, mare o tutor, però les dades que han figurar com a sol·licitant, tant el document d'identitat com la resta de dades personals, han de ser de l'alumne. Aquest tipus d' error dóna lloc a la denegació de sol·licitud de beca per “Discordança entre la identificació de l'alumne registrat en la seu electrònica i la del sol·licitant de beca”. En aquest cas, hem de tornar a registrar al nostre fill/a amb el seu NIF i dades personals, i sol·licitar la beca al seu nom.

M'he registrat amb totes les meves dades, en lloc dels del meu fill.

En aquest cas dóna a entendre que l'alumne/a és el pare, mare o tutor. Per a evitar la discordança de la qual parlàvem anteriorment hem d'intentar resoldre-ho com en el cas anterior.

Ho he intentat per totes les vies i no aconsegueixo entrar en la Seu, què faig?

Per a temes informàtics, el Ministeri posa a la disposició dels usuaris un formulari de contacte, al qual podem arribar utilitzant les opcions que veurem en aquest enllaç

La sol·licitud de la beca

Com se sol·licita la beca i en quins terminis?

Es sol·licta telemàtiament des del dia 30 de març fins al dia 12 de maig de 2022.

Recorda que és necessari estar registrat en la Seu electrònica del Ministeri d'Educació per a emplenar el formulari on-line de sol·licitud necessitaràs tenir a mà tots els NIF's dels membres de la unitat familiar, un compte bancari del qual siguis titular o cotitular, els documents que acreditin les deduccions a les quals pots tenir dret (família nombrosa, discapacitat, etc.).

És possible presentar-la fora d'aquests terminis?

No. Només es permet presentar-la fora d'aquests terminis, i fins al 31 de desembre, en  cas de defunció del sustentador principal de la família, o per jubilació forçosa del mateix que no es produeixi per complir l'edat reglamentària ocorreguts després de transcorregut aquest termini.

En què consisteix la beca general del MEC i qui la pot sol·licitar?

Aquesta beca és la més important i nombrosa de les quals convoca el Ministeri d'Educació. Poden sol·licitar-la tots els alumnes que cursen estudis postobligatoris (pel que està exclosa l'Educació Primària i l'ESO), tant universitaris com no universitaris. Per a la seva concessió s'exigeix el compliment d'una sèrie de requisits acadèmics i econòmics que veurem posteriorment.

Sóc estranger, puc sol·licitar beca?

Els estudiants estrangers poden obtenir-la sempre que, a 31 de desembre de 2021, compleixin uns certs requisits:

En el cas d'estudiants comunitaris, nacionals d'algun dels 28 països de la Unió Europea, han d'acreditar tenir la residència permanent a Espanya o ser treballadors per compte d'altri o pròpia.

En el cas d'estudiants estrangers no comunitaris hauran de tenir la residència legal a Espanya.

Com més prest la presenti abans la cobraré?

Fins que no finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, les unitats de beques no poden donar d'alta les sol·licituds. Presentar-la abans no implica necessàriament que es tramiti abans.

Encara no m'he matriculat o no tinc confirmada la plaça en el centre. Quan la sol·licito?

La beca s'ha de sol·licitar sempre dins dels terminis, encara que no t'hagis matriculat encara.

Quina documentació he de presentar?

Una vegada emplenades les dades per Internet no és necessari presentar cap altra documentació amb caràcter previ, excepte els supòsits que veuràs en el justificant de presentació:

· Que t'hagis declarat independent familiar i econòmicament. Hauràs d'acreditar-ho, consulta més abaix com fer-ho.

· Que hagis tingut ingressos a l'estranger. Hauràs d'acreditar-los.

· Si sol·licites l'ajuda de residència i no has posat les dades del lloguer en la sol·licitud; hauràs de presentar el contracte d'arrendament.

Tret que la teva unitat de beques exigeixi algun altre document amb caràcter previ, en principi no s’ha presentar res més, ja que les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l'administració corresponent totes les dades necessàries per a verificar que es reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics. No obstant això, en qualsevol moment, les unitats encarregades de la tramitació poden requerir documentació addicional, ja sigui perquè no han pogut obtenir les dades per una altra via o perquè existeixen deficiències en la sol·licitud, per a això ens donaran un termini de 10 dies.

Què és el *IDESP, el *IXESP i el número de Certificat de Comunitaris?

És possible que en emplenar la sol·licitud ens sol·liciti algun d'aquestes dades:

El *IDESP només has de posar-ho si el teu DNI és electrònic (amb xip). En aquest exemple veiem on està situat: *IDESP.pdfIDESP

El *IXESP només ho tenen els NIE d'estrangers. En aquest exemple veiem on es troba situat: IXESP.pdfIXESP

El numero de Certificat de Ciutadans de la Unió Europea és un número de 8 xifres figura a la cantonada inferior dels certificats en targeta de ciutadans comunitaris o a la cantonada superior en els certificats en paper.CertificadoUnion.pdfCertificado de la Union

Com sé que s'ha presentat la beca correctament?

Una vegada emplenat el formulari on-line, l'aplicació et donarà un justificant de presentació que hauràs de conservar per a qualsevol reclamació posterior. Has d'assegurar-te que l'estat de la beca és “presentada”, ja que si la deixes en “esborrany” la beca no es tramitarà. Per tant, és molt important que descarreguis el justificant de sol·licitud de beca, encara que no l'imprimeixis; pots guardar una còpia en el teu ordinador.

Què implica la presentació de la beca?

Entre altres coses, la presentació de la sol·licitud implica que es coneixen i accepten les bases de la convocatòria i que són certes totes les dades incloses.

Puc presentar diverses sol·licituds?

Només es pot rebre una beca, encara que es realitzin diversos estudis simultàniament. Normalment, si en sol·licites diverses, es tramitarà l'última, però això no passa en tots els supòsits, depèn dels estudis que s'hagin seleccionat. Per tant, si curses diversos estudis simultàniament l'aconsellable és que t'asseguris de quin t'interessa més i només en sol·licitis una.

Vaig fer la beca però me vaig equivocar de Convocatòria, què puc fer?

Si el termini encara està obert, sol·licita-la correctament: no s'acceptaran modificacions de convocatòria. Si el termini ja s'ha tancat, ens ho has de comunicar abans de que es resolgui qualsevol de les sol·licituds de beca.

Ja he sol·licitat una beca a un altre organisme és compatible amb aquesta?

Aquesta beca és incompatible amb altres ajuts de la mateixa finalitat que es puguin rebre d'altres entitats o persones públiques o privades. No obstant això, sí que és compatible amb les beques de Col·laboració Universitària, les beques ERASMUS o les TEMPUS. Les beques per a residència convocades per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) són compatibles amb excepció de la quantia lligada a la residència.

Tramitació i seguiment de la Beca

Quan comencen a tramitar-les?

A partir de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, les Unitats de tràmit provincials i les universitats comencen a donar d'alta les sol·licituds.

Com/On m'informo de l'estat de la beca?

L'estat de tramitació de la beca el pots trobar entrant en la Seu electrònica del Ministeri i consultant la secció “els meus expedients” (a la dreta).

Com em notifiquen si m'han concedit la beca?

La notificació es fa sempre via on-line. Rebreu un missatge de correu electrònic que us avisarà que heu de consultar a la Seu Electrònica l'apartat “les meves notificacions” per a descarregar-nos la notificació.

És molt important que assegureu que les vostres dades personals de registre en la seu electrònica estan actualitzades, especialment el correu electrònic per a poder rebre correctament els missatges del Ministeri (revisar carpeta de correu no desitjat i agregar el compte del Ministeri al nostre correu segur). També heu de revisar l'apartat “les meves notificacions” de tant en tant per si no rebeu correctament aquests avisos per email.

Les notificacions de la Seu Electrònica tenen validesa legal i els mateixos efectes que una notificació feta per carta certificada.

Què és la resolució definitiva?

La resolució definitiva posa fi a la convocatòria i es publiquen els llistats d'admesos, obrint-se el període perquè pugui interposar-se el recurs de reposició (recurs administratiu) o bé un recurs contenciós (recurs judicial). Segons la convocatòria s’ha de publicar en el termini de sis mesos des que el Ministeri disposi tota la informació de les diferents administracions per a l'adjudicació de la quantia variable.