Torna

Servei de Comunitat Educativa

padres.jpg

NOVETAT

Resolució de concessió

Proposta concessió definitiva

Annex 1 Ajuts concedits

Annex 2 Ajuts rebutjats

Convocatòria BOIB 31 agost 21.pdf

Objecte de la convocatòria:

Ajuts destinats a donar suport al manteniment de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions. Els ajuts es poden atorgar respecte de les despeses que s’hagin produït entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021.

Beneficiaris:

- Poden beneficiar-se d’aquests ajuts les APIMA, les AA i les federacions i confederacions d’aquestes associacions d’àmbit no estatal que estiguin legalment constituïdes, inscrites en el registre d’Associacions de les Illes Balears i al cens de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

- Excepcionalment poden beneficiar-se d’aquests ajuts aquelles APIMA, AA i les federacions i confederacions d’aquestes associacions d’àmbit no estatal que estiguin legalment constituïdes, i que es trobin en tràmits de ser inscrites en el registre d’Associacions de les Illes Balears (situació que es comprovarà d’ofici).

Sol·licituds:

- Les entitats que vulguin beneficiar-se d’aquests ajuts els han de sol•licitar amb el certificat digital de l’entitat a través del tràmit telemàtic establert a tal fi, que es podrà trobar a la seu electrònica unificada de la CAIB. De manera excepcional, ho podran tramitar amb certificat digital personal del president/a (DNI-e) aquelles entitats en tràmit de ser inscrites en el registre d’Associacions de les Illes Balears

Enllaç a la Seu Electrònica

Una vegada entrat a la Seu s'ha de clicar a INICIA UN NOU TRÀMIT, que es troba al final de la pàgina

- Si no podeu finalitzar correctament el tràmit telemàtic excepcionalment es podrà fer la sol·licitud i la presentació de la documentació, només amb el certificat de l'associació, federació o confederació, a través de REDSARA

Enllaç a REDSARA