Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

1. DISTRIBUCIÓ GENERAL DE TERRES

Taula 1-1. Distribució general de terres a les Illes Balears.pdf Taula 1-1. Distribució general de terres a les Illes Balears.pdf

Taula 1-2. Distribució general de terres i SAU per illes.pdf Taula 1-2. Distribució general de terres i SAU per illes.pdf

Figura 1-1. Distribució general de terres.pdf Figura 1-1. Distribució general de terres.pdf

Figura 1-2. Distribució de la Superfície Agrària Útil (SAU).pdf Figura 1-2. Distribució de la Superfície Agrària Útil (SAU).pdf

2. L' AGRICULTURA

2.1. Superficies i produccions a les Illes Balears

Taula 2-1. Superficies i produccions dels cultius herbacis extensius.pdf Taula 2-1. Superficies i produccions dels cultius herbacis extensius.pdf

Taula 2-2. Superficies i producions d´hortalisses i patates.pdf Taula 2-2. Superficies i producions d´hortalisses i patates.pdf

Taula 2-3. Superfices i produccions de fruita.pdf Taula 2-3. Superfices i produccions de fruita.pdf

Taula 2-4. Superficies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.pdf Taula 2-4. Superficies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.pdf

Taula 2.5.pdf Taula 2.5. Superficies i produccions del cultiu de l'olivera.pdf

Taula 2-6. Superficies de vinya i produccions de vi.pdf Taula 2-6. Superficies de vinya i produccions de vi.pdf

Taula 2-7. Cultius llenyosos. Superficie en plantació regular i superficie en producció.pdf Taula 2-7. Cultius llenyosos. Superficie en plantació regular i superficie en producció.pdf

2.2. Superficies i produccions per illes

Taula 2-8. Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius per illes.pdf Taula 2-8. Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius per illes.pdf

Taula 2-9. Superfícies i produccions d’hortalissa i patata per illes.pdf Taula 2-9. Superfícies i produccions d’hortalissa i patata per illes.pdf

Taula 2-10. Superfície en producció i produccions de fruita per illes.pdf Taula 2-10. Superfície en producció i produccions de fruita per illes.pdf

Taula 2-11. Superfícies i produccions d’altres cultius per illes.pdf Taula 2-11. Superfícies i produccions d’altres cultius per illes.pdf

Taula 2-12. Superfícies i produccions del cultiu de l’olivera per illes.pdf Taula 2-12. Superfícies i produccions del cultiu de l’olivera per illes.pdf

Taula 2-13. Superfícies i produccions de la vinya per illes.pdf Taula 2-13. Superfícies i produccions de la vinya per illes.pdf

Figura 2.1.Distribució de la superfície dels cultius (%).pdf Figura 2.1.Distribució de la superfície dels cultius (%).pdf

3. LA RAMADERIA

3.1. Censos ramaders

Taula 3-1. Cens ramaders de les Illes Balears.pdf Taula 3-1. Cens ramaders de les Illes Balears.pdf

Taula 3-2. Cens ramader de Mallorca.pdf Taula 3-2. Cens ramader de Mallorca.pdf

Taula 3-3. Cens ramader de Menorca.pdf Taula 3-3. Cens ramader de Menorca.pdf

Taula 3-4. Cens ramader Eivissa.pdf Taula 3-4. Cens ramader Eivissa.pdf

Taula 3-5. Cens ramader de Formentera.pdf Taula 3-5. Cens ramader de Formentera.pdf

Taula 3-6. Resum censos ramaders de les Illes Balears.pdf Taula 3-6. Resum censos ramaders de les Illes Balears.pdf

3.2. Produccions ramaderes a les illes Balears

Taula 3-7. Ramat sacrificat en escorxadors a Illes Balears.pdf Taula 3-7. Ramat sacrificat en escorxadors a Illes Balears.pdf

Taula 3-8. Productes ramaders de les Illes Balears.pdf Taula 3-8. Productes ramaders de les Illes Balears.pdf

3.3. Produccions ramaderes per illes

Taula 3-9. Ramat sacrificat en escorxadors per illes.pdf Taula 3-9. Ramat sacrificat en escorxadors per illes.pdf

Figura 3-1. Tones de ramat sacrificat per espècie.pdf Figura 3-1. Tones de ramat sacrificat per espècie.pdf

Taula 3-10. Productes ramaders per illes.pdf Taula 3-10. Productes ramaders per illes.pdf

4. ECONOMIA

4.1. Economia agrària: agricultura

Taula 4-1. Produccions agrícoles de les Illes Balears.pdf Taula 4-1. Produccions agrícoles de les Illes Balears.pdf

Taula 4-2. Produccions agrícoles per illes.pdf Taula 4-2. Produccions agrícoles per illes.pdf

Figura 4-1.Produccions agrícoles de les Illes Balears.pdf Figura 4-1.Produccions agrícoles de les Illes Balears.pdf 

4.2. Economia agrària: ramaderia

Taula 4-3. Valoració de la producció de carn a les Illes Balears.pdf Taula 4-3. Valoració de la producció de carn a les Illes Balears.pdf

Taula 4-4. Valoració de la producció de carn per illes.pdf Taula 4-4. Valoració de la producció de carn per illes.pdf

Taula 4-5. Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes.pdf Taula 4-5. Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes.pdf

Taula 4-6. Valoració de la producció ramadera total per illes.pdf Taula 4-6. Valoració de la producció ramadera total per illes.pdf

Figura 4-2. Produccions agrícoles per illes.pdf Figura 4-2. Produccions agrícoles per illes.pdf

4.3. Economia agrària: total

Taula 4-7. Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.pdf Taula 4-7. Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.pdf

Figura 4-3. Distribució de la valoració de la producció per subsectors.pdf Figura 4-3. Distribució de la valoració de la producció per subsectors.pdf

Taula 4-8. Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes.pdf Taula 4-8. Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes.pdf

5. TREBALL

Taula 5-1. Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa.pdf Taula 5-1. Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa.pdf

Taula 5-2. Enquesta de Població Activa, sector agricultura.pdf Taula 5-2. Enquesta de Població Activa, sector agricultura.pdf

Taula 5-3. UTAs agricoles i ramaderes.pdf Taula 5-3. UTAs agricoles i ramaderes.pdf

6. PESCA I AQÜICULTURA

6.1. La pesca

Taula 6-1. Prooducció pesquera per tipus de producte.pdf Taula 6-1. Prooducció pesquera per tipus de producte.pdf

Taula 6-2. Captures de mol·luscs.pdf Taula 6-2. Captures de mol·luscs.pdf

Taula 6-3. Captures de curstacis.pdf Taula 6-3. Captures de curstacis.pdf

Taula 6-4. Captures de peix.pdf Taula 6-4. Captures de peix.pdf

Taula 6-5. Captures  grups productes i  illes.pdf Taula 6-5. Captures grups productes i illes.pdf

Taula 6-6. Captures de mol·luscs per illes.pdf Taula 6-6. Captures de mol·luscs per illes.pdf

Taula 6-7. Captures de crustacis per illes.pdf Taula 6-7. Captures de crustacis per illes.pdf

Taula 6-8. Captures de peix per illes.pdf Taula 6-8. Captures de peix per illes.pdf

Figura 6.1. Distribució captures per grups.pdf Figura 6.1. Distribució captures per grups.pdf

6.2. La aqüicultura

Taula 6-9. Producció aqüicola.pdf Taula 6-9. Producció aqüicola.pdf

Taula 6-10. Producció aqüicola per illes.pdf Taula 6-10. Producció aqüicola per illes.pdf

6.3. La flota pesquera

Taula 6-11. Nombre embarcacions cofraria i tipus.pdf Taula 6-11. Nombre embarcacions cofraria i tipus.pdf

Taula 6-12. Nombre de tripulants per cofraria i tipus.pdf Taula 6-12. Nombre de tripulants per cofraria i tipus.pdf