Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

Publicació 2015

Índex de taules i gràfiques

1. Distribució general de terres

Taula 1.1 Distribució general de terres a les Illes Balears

Taula 1.2 Distribució general de terres i SAU per illes. 

Figura 1.1 Distibució general de terres per illes.

Figura 1.2 Distribució general de la Superfície Agrària Útil (SAU).

 

2. Agricultura

Taula 2.1 Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius.

Taula 2.2 Superfícies i produccions d'hortalissa.

Taula 2.3 Superfícies i produccions de fruita.

Taula 2.4 Superfícies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.

Taula 2.5 Superfícies i produccions del cultiu de l'olivera.

Taula 2.6 Superfícies de vinya i produccions de vi.

Taula 2.7 Cultius llenyosos: Superfície en plantació regular, superfície en producció i superfícieabandonada, d'autoconsum o sense producció. Illes Balears. 

Taula 2.8 Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius per illes.

Taula 2.9 Superfícies i produccions d'hortalissa per illes.

Taula 2.10 Superfície en producció i produccions de fruita per illes.

Taula 2.11 Superfícies i produccions d'altres cultius per illes.

Taula 2.12 Superfícies i produccions del cultiu de l'olivera per illes.

Taula 2.13 Superfícies i produccions de la vinya per illes.

Figura 2.1 Superfície dels cultius.

 

3. Ramaderia

Taula 3.1 Cens ramaders de les Illes Balears.

Taula 3.2 Cens ramader de Mallorca.

Taula 3.3 Cens ramader de Menorca.

Taula 3.4 Cens ramader d'Eivissa.

Taula 3.5 Cens ramader de Formentera.

Taula 3.6 Resum censos ramaders de les Illes Balears.

Taula 3.7 Ramat sacrificat en escorxadors a les Illes Balears.

Taula 3.8 Productes ramaders de les Illes Balears.

Taula 3.9 Ramat sacrificat en escorxadors per illes.

 

4. Economia

Taula 4.1 Produccions agrícoles de les Illes Balears.

Taula 4.2 Produccions agrícoles de les Illes Balears per illes.

Figura 4.1 Valoració de la producció agrícola a les Illes Balears.

Taula 4.3 Valoració de la producció de carn a les Illes Balears.

Taula 4.4 Valoració de la producció de carn per illes.

Taula 4.5 Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes.

Taula 4.6 Valoració de la producció ramadera total per illes.

Figura 4.2 Valoració de la producció ramadera a les Illes Balears.

 

Taula 4.7 Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.

Figura 4.3 Distribució de la valoració de la producció per subsectors de les Illes Balears i per illes.

 

Taula 4.8 Consum de fertilitzants.

Taula 4.9 Consum d'aliments concentrats.

Taula 4.10 Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes.

 

5. Treball

Taula 5.1 Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat econòmica i règim.

Taula 5.2 Enquesta de població activa.

Taula 5.3 Taula d'UTA's agrícoles i ramaderes.

 

6. Pesca i aqüicultura

Taula 6.1 Producció pesquera per tipus de producte.

Taula 6.2 Captures de mol·luscs.

Taula 6.3 Captures de crustacis.

Taula 6.4 Captures de peix.

Taula 6.5 Captures per grups de productes i per illes.

Taula 6.6 Captures de mol·luscs per illes.

Taula 6.7 Captures de crustacis per illes.

Taula 6.8 Captures de peixos per illes.

Figura 6.1 Distribució de les captures per grups (kg i €) a les Illes Balears.

Taula 6.9 Producció aqüícola a les Illes Balears.

Taula 6.10 Producció aqüícola per illes.

Taula 6.11 Nombre d'embarcacions per confraria i per tipus d'embarcació.

Taula 6.12 Nombre de tripulants per confraria i tipus d'embarcació.