Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

LABORATORI DE BROMATOLOGIA, NUTRICIÓ VEGETAL I FERTILITAT DE SÒLS

 

El Laboratori de Bromatologia, Nutrició Vegetal i Fertilitat de Sòls de SEMILLA, actua per respondre a les necessitats del sector productiu relatives al control de qualitat dels productes agroalimentaris i del medi ambient implicat en el desenvolupament d'aquests productes.

 

Amb aquest objectiu es realitzen les següents analítiques:

  • analítiques de farratges i de concentrats per avaluar la qualitat de l'alimentació animal. Anàlisis d'aliments per al bestiar, como pinsos, fems, ensitjats i matèries primeres (blat, ordi, etc.).  
  • analítiques de control de qualitat dels productes i de l'entorn implicat, per tal de controlar les pràctiques de fertilització i el compliment de la normativa d'agricultura integrada, ecològica, etc. En aquest sentit es realitzen:

-  Anàlisis de sòls, adobs i residus orgànics per determinar la fertilitat del sòl.

- Anàlisis de macronutrients i micronutrients a mostres d'origen vegetal i també a sòls, residus orgànics.

- Anàlisis de paràmetres químics en l'aigua de reg, de lixiviats procedents de l'agricultura, etc.

  

Els assajos analítics de bromatologia estan acreditats per l'ENAC (n. 328/LE2234) i que per tant segueixen un sistema de qualitat d'acord amb la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005. 

 

El laboratori col·labora en estudis que formen part de projectes d'experimentació i recerca juntament amb personal de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), que depèn de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. També es realitzen anàlisis per a treballs d'investigació que du a terme SEMILLA.

  

 

Llistat_analitiques_BROMATOLOGIA.pdf Llistat analitiques BROMATOLOGIA