Torna

Sanitat vegetal

Qui s'ha d'inscriure?

Empleo02.jpg

 

És obligatòria la inscripció en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals, ROPCIV, de tots els productors, magatzems col·lectius, centres d'expedició o qualsevol altra persona o importador que produeixi, emmagatzemi, (art. Art1.2 de la Ordre de 17 de maig de 1993); comercialitzi (art. 6 de la Llei 43/2002) o importi alguns dels productes que siguin potencials propagadors de plagues de quarantena enumerades al llistat publicat a l'Annex V del Reial Decret 58/2005.


La relació de vegetals i productors vegetals a que es fa referència és molt ampla, a mode de exemple: palmeres, planters de cítrics i de certs fruiters(pomera, codonyer, etc.), certes ornamentals (cotoneaster, pyracanta, gerbera, rododendro, viburnum, ficus, gladiols, etc.), planters de vinya, certes forestals (alzina, pollancre, avets, pi, etc.), planters de hortícoles (porro, meló, tomatiguera, all, maduixot, etc.), certes fustes i escorces, etc.

També afecta als magatzems col·lectius o centres, d'expedició situats a les zones de producció de tubercles de patata distints de les patates de sembra i/o de fruits de Citrus, Fortunella, Poncirus, i els seus híbrids.

En la mesura en que no sigui de témer la propagació d'organismes nocius, la Direcció General d'Agricultura podrà -prèvia petició de la persona interessada- resoldre l'exempció:

  • de la inscripció al ROPCIV, als petits productors o transformadors els quals la seva producció i venda totals de vegetals, productes vegetals i altres objectes pertinents, es destinin per a la seva utilització final a les persones que no estiguin professionalment involucrades en la producció de vegetals en el mercat local (circulació local) i
  • de determinats controls oficials, a la circulació local de vegetals, productes vegetals i altres objectes produïts per les persones a les que se li hagi concedit aquesta exempció.