Torna

Salut Laboral

Correu electrònic: consultessalutlaboral@caib.es
Telèfon: 971 784 968
Fax: 971 176 971


Missió:

Millorar la salut laboral de les persones treballadores, mitjançant la prevenció d'accidents de treball relacionats amb agents químics, físics i biològics.

 

Quins serveis oferim?

  1. Analisi i investigació de les causes d'accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb agents químics, físics i biològics.
  2. Assessorament tècnic en matèria d'Higiene Industrial.
  3. Tramitació de Plans de Treball d'activitats amb risc d'exposició a amiant, en col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social (http://dgtrebal.caib.es/amiant).
  4. Tutorització a les empreses amb alts índex de siniestralitat en matèria d'Higiene Industrial.
  5. Realització de campanyes específiques d'Higiene Industrial.
  6. Atenció a denúncies i requeriments de treballadors i treballadores, així com de sindicats i altres institucions.
  7. Organització d'accions formatives, jornades i tallers de sensibilització i millora de coneixements i aptituts en matèria d'Higiene Industrial.

Normativa

Notes tècniques de prevenció

Treballs amb risc d'exposició a amiant

Textos legals Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

Guies tècniques INSHT

Límits d'exposició professional a agents químics

Documentació toxicològica