Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

 

1.- Tríptics elaborats pel Servei de Prevenció:

- Pantalla de visualització de dades (PVD)

- Manipulació de càrregues (MMC)

- Recomanacions ergonòmiques conducció

- Embaràs, lactancia i treball. Els consells del teu Servei de Prevenció

- Personal de neteja. Formació i informació

- Ús d'extintors i altres recomanacions

- Precaucions estàndard i universals en centres educatius d'infantil i primària

 

2.- Fitxes de recomanació:

- Atenció al públic

- Bastides i plataformes

- Eines manuals

- Emergències

- Embarassades

- Emmagatzematge

- Equips de protecció individual

- Escales de mà

- Estrès laboral 1

- Estrès laboral 2

- Etiquetes dels productes químics

- Extintors

- Higiene postural

- Incendis

- Manipulació manual de càrregues

- Ordre i neteja

- Pantalla de visualització de dades

- Principis d'actuació en primers auxilis (PAS) (Mútua Balear)

- Seguretat vial (Manual de la Mútua Balear)

- Senyalització de seguretat

- Treballs a la intempèrie

- Mobilització i transferència

 

3.- Fitxes d'informació del lloc de treball:

- Auxiliar de recepció i telèfon

- Auxiliar tècnic educatiu

- Busseig

- Educador medi obert

- Inspector d'habitatge

- Netejador/Netejadora

- Oficial 1ª o 2ª Manteniment

- Subalterns

- Tècnic/a de Prevenció

- Treball d'oficina

- Vigilant de seguretat

- Xofer conductor/a de segona

- Treballador/a social

- Fisioterapeuta

- Inspector/a d'escorxador

- Servei de construcció

- Psicòleg/òloga

- Metge/essa valorador/a

- Terapeuta ocupacional

- Servei Seguretat Industrial

- Tècnic bibliotecari

- Auxiliar biblioteca

- Coordinador zona

- Informadors carrer

- Mediador

4.- COVID-19

- Mesures de protecció bàsiques recomanades

- Mesures preventives aplicables als punts d'atenció al públic

- Infografia per aïllament domiciliari en casos lleus

- Informació sobre actuacions relatives al COVID-19

- Com conviure amb algú contagiat per coronavirus ?

- Com rentar-se les mans

- Com tossir i esternudar

5.- Manual Primers Auxilis Mútua Balear