Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

Traçabilitat de la llet

El 19 de febrer de 2004 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial decret 217/2004, que regula la identificació i el registre dels agents, els establiments i els contenidors que participen en el sector lleter i el registre de moviments de la llet de vaca.

Mitjançant aquest Reial decret, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació crea la base de dades Lletra Q, una eina que permet assegurar la traçabilitat en el sector lleter i que constitueix el suport del registre general d’agents del sector mitjançant la identificació de tots els agents implicats en la producció, la recollida, el transport, l’emmagatzematge i el tractament de la llet crua de vaca i dels contenidors de la llet.

El Reial decret també obliga a identificar els contenidors (tancs de fred a explotacions ramaderes, cisternes de transport de la llet o dipòsits de centres lactis) mitjançant una etiqueta i a comunicar els moviments de la llet crua que es produeixen entre els diferents operadors, de manera que es garanteixi la traçabilitat del sector.

D’altra banda, el Reial decret 1600/2011, de 4 de novembre, ha modificat el Reial decret 217/2004 per incorporar els agents i contenidors de la llet crua d’ovella i cabra a la base de dades Lletra Q.

Per accedir a més informació sobre el procediment d’inscripció al Registre dels agents, els establiments i els contenidors que participen en el sector lleter i el registre de moviments de la llet accediu al següent enllaç.