Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat la “Guía para comprar y vender piensos por internet”, editada amb l’objectiu de que tant els compradors com els venedors coneguin millor les recomanacions i requisits bàsics aplicables a aquesta activitat comercial. D’aquesta manera es contribueix a millorar la competitivitat del sector de l’alimentació animal, al mateix temps que es salvaguarda la protecció dels drets dels consumidors.

Guia para comprar y vender piensos por internet.pdf Guia para comprar y vender piensos por internet.pdf