Torna

Servei de Qualitat Agroalimentària

SECOVIB

L’aplicació informàtica SECOVIB (Servei de Comptabilitat Vitivinícola de les Illes Balears) s’ha creat amb l’objectiu d’incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació a la gestió de la comptabilitat i de la traçabilitat en el sector vitivinícola.

Dels avantatges que presenta SECOVIB per als agents del sector, se’n poden destacar els següents:

  • Permet simplificar les tasques burocràtiques als cellers.
  • És el primer sistema de gestió de la comptabilitat vitivinícola en línia.
  • Possibilita a l’enòleg fer un seguiment del celler des de qualsevol lloc del món.
  • Fa possible presentar telemàticament totes les declaracions vitivinícoles relacionades amb el Govern de les Illes Balears.
  • Permet als cellers mostrar a la societat la transparència del seu sistema de traçabilitat i de control.
  • Representa un sistema de traçabilitat innovador, segur i àgil, atès que les dades són disponibles en temps real per a les autoritats de control; en cas d'una alerta sanitària, immediatament es poden saber quines són les existències del lot afectat i les dades de sortida del celler.
  • Permet fer accions de promoció i/o de publicitat utilitzant les darreres tecnologies, com és el cas que el consumidor pugui rebre mitjançant missatges SMS informació sobre el vi (qualificació de l’anyada, ubicació de les vinyes, dates de la verema i de l’embotellament, etc.).

Les persones que hi estiguin interessades poden accedir lliurement a una versió de demostració de l’aplicació des del web: http://secovib2.illesbalearsqualitat.es/gesvit/Index.lmt

Documents:

 Comunicació de gestió informàtica de la comptabilitat vitivinícola