Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Què hem de saber sobre els medicaments?

   

Què és el medicament?
Un medicament és una substància o preparat que té propietats curatives o preventives, s'administra a les persones, als animals i ajuda l'organisme a recuperar-se dels desequilibris produïts per les malalties.

El nom registrat o marca comercial és el nom que dóna el laboratori fabricant del medicament. Pot haver-hi una sola denominació científica amb diferents noms comercials. Els medicaments també poden comercialitzar-se amb el nom del laboratori titular o fabricant, aquests medicaments són els denominats genèrics.

Informació a l'envàs del medicament
A l'envàs del medicament a més del nom comercial i del científic, hi trobarem també la informació següent:

La forma farmacèutica: Fa referència a les diferents maneres o formes en què trobam els medicaments, pot ser en càpsules, en comprimits, xarops, injectables, supositoris, pegats, etc. També s'indica la quantitat de principi actiu que s'administra al pacient per unitat de manera farmacèutica.

La data de caducitat: És la data a partir de la qual no es pot utilitzar el medicament. S'ha de tenir en compte que durant el temps correcte d'utilització s'han de mantenir unes correctes condicions de conservació que preservin la garantia del producte.

Lot de fabricació:
És un codi d'identificació dels medicaments que han estat elaborats amb un mateix procés de fabricació.

Altres:

Nom i adreça del laboratori farmacèutic.
Nom del director tècnic del laboratori.
Preu de venda al públic.
Codi nacional o número de registre sanitari.
Si n'és el cas, especialitat farmacèutica publicitària (EFP) o especialitat farmacèutica genèrica (EFG).

Símbols a l'envàs
simbols_cat.gif

 

Què són els medicaments genèrics?
Els medicaments genèrics es caracteritzen per tenir la mateixa composició, dosi i forma farmacèutica que el medicament original, amb marca.

A més a més, l'especialitat farmacèutica genèrica ha de demostrar ser equivalent terapèuticament amb l'especialitat de referència mitjançant els corresponents estudis de bioequivalència, és a dir, ha de demostrar tenir la mateixa eficàcia i seguretat que l'original. Es tracta dels medicaments genèrics que són iguals -bioequivalents - als medicaments de marca, han superat estrictes controls de qualitat per a la seva aprovació i comercialització, i presenten avantatges econòmics importants en alliberar-se dels costs secundaris inherents a la investigació de la molècula original.

La seva fabricació s'ha realitzat sota els controls que exigeixen les autoritats sanitàries amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i eficàcia.

Es podria dir que un medicament genèric és la marca blanca d'un altre medicament.

Per reconèixer que es tracta d'un medicament genèric a la banda superior dreta de la capsa hi haurà les sigles EFG.

Què s'ha de fer amb els medicaments usats?

Quan hem utilitzat els medicaments i no els necessitam, es converteixen en un residu que si no es recicla convenientment, pot contaminar el medi ambient. Amb la finalitat de contribuir a la preservació del medi ambient, la majoria de les oficines de farmàcia disposen d'uns contenidors especials per dipositar els medicaments caducats, usats o en mal estat que es tenguin a casa. En cap cas aquests medicaments s'han de llançar a les escombraries ni barrejar amb altres residus, ja que poden contribuir a contaminar el medi ambient en general.

És recomanable que es revisi periòdicament el contingut de la farmaciola que tenim a casa, almenys dues vegades l'any, i duguem a la farmàcia tots aquells medicaments que ja no prenim, caducats, en mal estat o els que no tenen envàs original o prospecte.

En els contenidors de la farmàcia podrem dipositar els envasos buits de medicaments, els envasos amb restes de medicaments, i els medicaments caducats. No hem de dipositar cap tipus de producte sanitari (termòmetres, pròtesis, radiografies, ulleres, agulles, material de cures, flascons i altres recipients utilitzats amb finalitat analítica). Tampoc no hi dipositarem productes de parafarmàcia.

En qualsevol cas de dubte consulteu amb el vostre farmacèutic, com a professional dels productes farmacèutics és qui millor vos pot assessorar.

Consells per a una adequada utilització dels medicaments
Abans d'utilitzar un medicament hem de conèixer perquè serveix, com s'utilitza, quan l'hem de prendre i quant de temps, a més a més, si els podem prendre conjuntament amb uns altres medicaments, si les activitats diàries es poden veure afectades i quins són els efectes secundaris que poden aparèixer, i què s'ha de fer si n'és el cas.

Prendre els medicaments a la mateixa hora, procurar recordar-se i no prendre'ls a una altra hora. En el cas de no prendre la medicació per descuit és aconsellable que es consulti amb el metge o amb el farmacèutic però mai no prendre una dosi doble.

Hem de prendre la medicació durant el temps que indiqui el metge encara que els símptomes hagin desaparegut.

Sempre que es visiti el metge, és necessari que li expliquem els medicaments que estam prenent, per tal d'evitar possibles interaccions i efectes secundaris.

Els aliments poden dificultar l'absorció dels medicaments i disminuir la seva eficàcia, sempre consultar si els hem de prendre amb les menjades o bé una hora abans o dues hores després de les menjades. És molt important no prendre begudes alcohòliques que poden potenciar o disminuir l'acció dels medicaments.

Mantenir sempre els medicaments fora de l'abast dels nins.Organisme: SERVEI DE CONTROL DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS