Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Distribució i venda de productes sanitaris

Els establiments de distribució i venda estan sotmesos a la vigilància i inspecció de les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma corresponent. A aquest efecte, les persones físiques o jurídiques que es dediquin a aquestes activitats han de fer una comunicació d’inici d’activitat a les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma. A Espanya està prohibida la venda ambulant.

Els distribuïdors establerts en territori espanyol, abans de distribuir un producte, s’han d’assegurar que el producte té el marcatge CE, si escau, i que du les dades i informacions especificats en l’article 4.22 de l’RD de productes sanitaris, tant en l’etiquetatge com en les instruccions d’utilització.
 

Venda amb adaptació

Els establiments que duguin a terme la venda al públic de productes que requereixen una adaptació individualitzada han de comptar amb l’equipament necessari per fer aquesta adaptació i disposar d’un professional la titulació del qual acrediti una qualificació adequada per a aquestes funcions.

Aquests establiments han de disposar de l’autorització de l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma on estiguin establerts.