Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Preguntes i respostes sobre la farmacovigilància

Qui som?

El Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears, es va crear el 1999 (Ordre de 14 de maig) com a unitat tècnica de vigilància farmacològica i informació sobre la seguretat dels medicaments i productes sanitaris en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Està adscrit a la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, la qual prestarà el suport tècnic, mitjans materials i recursos humans que siguin necessaris per a la consecució dels seus objectius.
En el Centre hi fan feina professionals sanitaris i administratius específicament formats en tècniques de farmacovigilància, entrenats en les normes i funcionaments del Sistema Espanyol de Farmacovigilància i registrats com a tals a l’Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS):

Cap de Secció: Jordi Pérez Pont
Tècnic farmacèutic: Antonio G. Méndez Sastre
Administració: Mª Teresa Simó Sastre

Objectius:

a) Contribuir a la detecció precoç dels efectes adversos associats a l’ús de medicaments i altres productes sanitaris.

b) Establir la incidència de reaccions adverses a medicaments i productes sanitaris en l’àmbit de les Illes Balears.

c) Determinar els factors predisposats a l’aparició de reaccions adverses a medicaments.

d) Desenvolupar la formació i informació en matèria de farmacovigilància dirigida a metges, farmacèutics i altre personal sanitari.

Funcions:

a) Rebre, avaluar i processar les notificacions de sospita de reaccions adverses a medicaments i productes sanitaris efectuades pels professionals sanitaris amb exercici en les Illes Balears.

b) Facilitar als professionals sanitaris que ho sol·licitin informació i suport bibliogràfic sobre reaccions adverses a medicaments o productes sanitaris.

c) Establir mètodes d’avaluació de les notificacions rebudes amb incidències i prevalença de les reaccions adverses a medicaments i productes sanitaris.

d) Trametre la informació rebuda, una vegada avaluada i codificada, per a la seva incorporació al Sistema Espanyol de Farmacovigilància.

e) Realitzar estudis d’investigació en matèria de Farmacovigilància en l’àmbit de les Illes Balears.

f) Elaboració d’una memòria anual que reculli totes les incidències i resultats que hi hagi al respecte.

 

CONTACTE
Centre de Farmacovigilància Illes Balears
C/ Jesús, 38a – 07010- Palma
T. 971177383/ 971177879
F. 971177320
E-mail: fvigilan@dgfarmacia.caib.es
Web: http://controldelmedicament.caib.es