Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Llistat de plantes tòxiques de venda al públic prohibida o restringida per a un ús medicinal

 

Nova Ordre de plantes tòxiques. El text inclou 197 espècies, la venda al públic de les quals, així com els seus preparats, queda prohibida o restringida, per raó de la seva toxicitat, en l'elaboració d'especialitats farmacèutiques, fórmules magistrals, especialitats homeopàtiques i investigació.

Aquest llistat ha d'interpretar-se com a una ajuda per millorar la situació legal de les plantes i una nova garantia de salut que obliga a un maneig més responsable de les plantes.

De tothom és coneguda la implantació de la medicina tradicional que prové dels països exòtics, en els quals s'utilitzen moltes espècies desconegudes i que normalment trobam en els punts de venda tan sols amb el seu nom vulgar.

El llistat només inclou les espècies vegetals més tòxiques, i el fet que qualque espècie no hi estigui inclosa no vol dir que no pugui tenir interaccions o toxicitat a qualque dosificació.

Es dóna per fet que la llista s'anirà ampliant a mesura que s'evidenciï la toxicitat de noves espècies vegetals.

text.gif Llistat de plantes tòxiques

Organisme: Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris