Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Com presentar una denúncia referent a medicaments i altres productes sanitaris?

  

La denúncia

La denúncia és la comunicació dirigida a la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia que faci referència a possibles deficiències relacionades amb:

1. Els tipus de productes següents:

Medicaments
Especialitats farmacèutiques, medicaments homeopàtics, plantes medicinals, fórmules magistrals, preparats oficinals, medicaments veterinaris.

Productes sanitaris
Material de cures, material d'ortopèdia, productes d'òptica, i altres dispositius d'utilitat sanitària.

COSMÈTICS

Productes miracle
Tots aquells productes que sense ser medicaments es presentin al consumidor dotats d'una pretesa finalitat terapèutica.

2. Les actuacions del professional sanitari en relació amb el medicament.

3. Els establiments sanitaris en relació a l'adquisició, dispensació, custòdia, conservació de medicaments i/o productes sanitaris.

Qui pot presentar una denúncia?

Els particulars, les empreses, així com altres institucions o administracions.

On es pot presentar la denúncia?


DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ I FARMÀCIA
C/ Jesús, 38 A - 07010- Palma

CENTRE COMARCAL D'INCA

C/ Dureta s/n, - 07300 - Inca

CENTRE COMARCAL DE MANACOR
Camí de Bandris, s/n - 07500 - Manacor

CENTRE INSULAR DE MENORCA

C/ Josep M. Cuadrado, 17 - 07703- Maó

CENTRE INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA

Via Romana, 81 - 07800 - Eivissa

Altres formes de presentació:

Per fax:
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ I FARMÀCIA
971 17 73 20

Per correu:
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ I FARMÀCIA
C/ Jesús, 38 A - 07010 Palma

Nomativa aplicable

text.gif Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques

text.gif Llei  40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Organisme: Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris