Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Consultes de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

 

La Direcció general de Planificació, Avaluació i Farmàcia disposa d’una línia d’atenció telefònica al número 971 17 73 83, de dilluns a divendres, així com una línia de fax 971 17 73 20 i correu electrònic farmacia@dgfarmacia.caib.es, per atendre qualsevol tipus de pregunta referent a:

 •  Legislació farmacèutica.
 •  Medicaments: d’ús humà i ús veterinari, fórmules magistrals, preparats oficinals i medicaments especials ( Vacunes, medicaments biològics, medicaments d’origen humà, medicaments de teràpia gènica, radiofàrmacs, medicaments psicotròpics i estupefaents, medicaments homeopàtics, medicaments de plantes medicinals, gasos medicinals).
 •  Productes sanitaris i cosmètics.
 •  Alertes farmacèutiques de qualitat i de seguretat de medicaments i productes sanitaris.
 •  Medicaments estrangers.
 •  Farmacovigilància: seguretat de medicaments .
 •  Informació referent a establiments sanitaris:
  • Oficines de farmàcia: concursos,trasllats, traspassos, horaris, adjunts, farmacioles farmacèutiques, etc...
  • Distribuïdors de medicaments d’ús humà.
  • Distribuïdors i dispensadores de medicaments d’ús veterinari.
  • Serveis de farmàcia d’atenció hospitalària i primària tant públics com privats.
  • Serveis de farmàcia de sociosanitaris i penitenciaris.


Qui pot realitzar les consultes?
La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia pretén donar solució a totes les consultes realitzades per:

 •  Professionals sanitaris: farmacèutics, metges, odontòlegs, veterinaris, ATS/DUE, fisioterapeutes, químics i biòlegs.
 •  Els ciutadans.

Qui atén les consultes?
El personal farmacèutic de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia atendrà les consultes realitzades, utilitzant les fonts documentals de que disposa.