Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

RESULTAT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

curs 2023-2024

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 12/5/2023)

En el cas d'admissió 0-3, mitjançant aquesta consulta podreu veure la puntuació obtinguda.

Per a més informació contactau amb el centre.

Clicau aquí per consultar la puntuació

Mitjançant aquesta consulta, a partir de dia 12 de maig podreu veure la puntuació provisional, i els centres que heu sol·licitat. Si aquesta no fos correcta tendreu 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la puntuació (del 15 al 17 de maig), per tramitar una reclamació en el centre de 1a opció. En el cas de tràmits autenticats podeu utilitzar el tràmit de reclamacions que tendreu en la pestanya de sol·licituds.