Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2020-21

(actualitzat 8/6/2021)

FAQ - curs 2020-21 1r cicle d’educació infantil

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 76, de 8 de juny)
Instruccions del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre les activitats complementàries i les sortides escolars, les jornades de portes obertes i les celebracions de final de curs (28/05/2021)

Instruccions per al desenvolupament del programa "Estades pedagògiques entre centres educatius" per al proper curs 2021-22.

Destinataris: centres docents públics, amb un màxim de quatre docents per centre i una durada màxima de cinc dies.

La sol·licitud de participació finalitza el 15 de juny de 2021
Per a més informació, posar-se en contacte amb Lorena Valenzuela (lvalenzuela@dgpice.caib.es 971 17 77 76)

Qualificacions professionals del PLA ACREDITA

Convocatòria per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020

En aquesta convocatòria s'inclou la qualificació en Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

El termini de presentació de sol·licituds és de 3 mesos des de la publicació de la convocatòria.

Pàgina Web Recursos elaborats per el grup de recerca GAEB-UIB (Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar)

2020_11_04_protocol espais familiats covid 19 nov 20.pdf Protocol per a la realització d'activitats d'acompanyament familiar

PROGRAMA ALERTA ESCOLAR BALEAR (MALALTIES CRÒNIQUES I COVID-19)

Allà trobareu l'enllaç al document "PROTOCOL D'ACTUACIÓ SOSPITES COVID-19"

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (amb enllaços) ACTUALITZAT OCTUBRE 2020

 

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021  (signades)

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021

 

Editor de Text odt Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2) 

Editor de Text Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)

 

Pàgina Web Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol)

 

Pàgina Web Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre)

 

Pàgina Web Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen (BOIB núm. 195, de 14 de novembre)

 

Podeu descarregar tots els annexos i apèndixos, així com la versió consolidada de la Resolució al següent enllaç

 Cartelleria Centres Covid19

Per més informació: institutprimerainfancia@gmail.com