Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ

pels EI i CEI de la Xarxa Complementària

PROCÉS TANCAT - SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça o amb els seus titulars per rebre assessorament.

Procés d'admissió pels centre de 0 a 3 anys.

Els centres que participen en aquest procés són:

 

-EI: centres públics que depenen de les diferents administracions públiques.

(Per consultar el llistat dels centres públics, anau a oferta educativa)

 

-CEI Xarxa Complementària: centres privats autoritzats que han signat el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Llistat de centres privats de la Xarxa Complementària

 

CALENDARI:


 Sol·licituds fora de termini.

NORMATIVA DEL PROCÉS

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2021-2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 28, de 27 de febrer)

DOCUMENTACIÓ

Editor de Text odt Imprès de sol·licitud en paper (català)

PDF Imprès de sol·licitud en paper (català- pdf)

Editor de Text odt Impreso de solicitud en papel (castellano)

PDF Impreso de solicitud en paper (castellano- pdf)