Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ

curs 2021-2022

pels EI i CEI de la Xarxa Complementària

(actualitzat 31/5/2021)

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça en primera opció o amb els seus titulars per rebre assessorament.

Procés d'admissió pels centre de 0 a 3 anys.

Els centres que participen en aquest procés són:

 

-EI: centres públics que depenen de les diferents administracions públiques.

(Per consultar el llistat dels centres públics, anau a oferta educativa)

 

-CEI Xarxa Complementària: centres privats autoritzats que han signat el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Llistat de centres privats de la Xarxa Complementària

 

CALENDARI:

Presentació de sol·licituds:

Inici: 15 de març de 2021

Finalització: 31 de març de 2021

Llistes de puntuació provisionals:

14 de maig de 2021

Reclamacions:

Inici: 17 de maig de 2021. 

Finalització: 19 de maig de 2021
Llistes definitives:

31 de maig de 2021

Matriculació:

Inici: 1 de juny de 2021. 

Finalització: 16 de juny de 2021

10/5/2021

Resultat del sorteig pel cas d'empat del procés d'admissió i matriculació per al curs 2021-2022:

MARTÍNEZ CASASNOVAS

lLISTES DEFINITIVES (31/5/2021)

Consultau la puntuació i els centres que heu sol·licitat (català)

Consulten la puntuación y los centros que han solicitado (castellano)

 

MATRICULACIONS (del 1 al 16 de juny de 2021)

Infant nascut a l'any 2021: 1r curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2020: 2n curs d'infantil

Infant nascut a l'any 2019: 3r curs d'infantil

 

NORMATIVA DEL PROCÉS

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2021-2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 28, de 27 de febrer)

Instrucció de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre l’assistència als participants en el procediment telemàtic d’admissió d’alumnes als nivells de primer cicle d’educació infantil en centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics per al curs 2021-2022