Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

CANVIS DE CONFIGURACIÓ I AUGMENTS DE RÀTIO

(Actualitzat 26/4/2022)

CANVIS DE CONFIGURACIÓ

Per fer un canvi de configuració del centre, s'ha de fer una sol·licitud, d'acord amb la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril, i signar una declaració responsable i penjar-la al GestIB dins la pestanya:

CENTRES -> DOCUMENTS INSTITUCIONALS -> Sol·licitud de canvi de configuració (CONF)

Al mateix temps s'ha d'enviar un correu a l'IEPI informant de que s'ha fet la sol·licitud.

 

Editor de Text odt Model de sol·licitud de canvi de configuració i declaració responsable

PDF Model de sol·licitud de canvi de configuració i declaració responsable

AUGMENTS DE RATIO

Per sol·licitar un augment del 10% de la ratio s'ha d'omplir la sol·licitud, d'acord amb la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril, amb la justificació d'aquest augment i penjar-la al GestIB dins la pestanya:

CENTRES -> DOCUMENTS INSTITUCIONALS -> Sol·licitud d'augment de ràtio extraordinari (RAT-EX)

Al mateix temps s'ha d'enviar un correu a l'IEPI informant de que s'ha fet la sol·licitud.

 

Editor de Text odt Model sol·lictud augment de ratio i justificació

PDF Model sol·lictud augment de ratio i justificació