Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ

(CURS 2022-23)

(Actualitzat 22/06/2023)

15/06/2023

PDFResolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de juny de 2023 per la qual es concedeixen als alumnes d’incorporació tardana les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes d’incorporació tardana escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023

01/06/2023

PDFProposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d'ajuts d'escolarització per als alumnes d'incorporació tardana escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes d'incorporació tardana escolaritzats en centres privats autoritzats de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023

19/05/2023

PDFLlistat provisional d’admesos i exclosos d’alumnes d’incorporació tardana sol·licitants de centres educatius privats autoritzats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, corresponent a la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022- 2023 (BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022)

13/05/2023 Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 10 de maig de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d'ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023(BOIB Núm. 62, de 13 de maig de 2023)

06/05/2023 Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (BOIB Núm. 58, de 6 de maig de 2023)

24/10/2022 Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 d’octubre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

11/10/2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023 (BOIB núm. 131, de 8 d'octubre)

21/9/2022

Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022

30/9/2022

Correcció d’errades de la Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 de setembre de 2022 de concessió d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (BOIB núm. 66, de 21 de maig)

PDFLlistat provisional d’admesos i exclosos de sol·licitants usuaris de centres educatius privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, corresponent a la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 (BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022)

Per a més informació clicau en el requadre que correspongui a la vostra situació:

CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA:
CENTRES PRIVATS (NO XARXA COMPLEMENTÀRIA):

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es